Hayatoğlu Nakliyat - Hizmet Sözleşmesi

Okuduğunuz sözleşme genel olup,taşınma anlaşması yapıldıktan sonra size özel bir sözleşme yapılacaktır. Lütfen kendi sözleşmenizi dikkatle okuyunuz.

1. İş bu Taşıma Sözleşmesinde, Hayatoğlu Nakliyat. ile bu şirketin işbu taşıma sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri tamamen veya kısmen yaptırdığı kişi ve şirketler Hayatoğlu Nakliyat ve/veya YÜKLENİCİ olarak, Taşıma Sözleşmesi hükümlerine göre evden eve eşyasının taşınmasını talep eden gerçek ve tüzel kişiler TAŞITAN olarak, normal bir konuttaki genel temayüllere uygun kişi ve ailelerin kullanımına mahsus eşyaların bütünü EV EŞYASI veya EŞYA olarak adlandırılmıştır

2. 2007 yılı içerisinde Kırmızı ( Eksper hizmeti, yeni malzeme, lift van, özmal, paketleme, yükleme, boşaltma, yerleştirme ), Mavi (yeni ve kullanılmış malzeme, lift van, özmal / taşeron, paketleme, yükleme, boşaltma, yerleştirme ) ve Turuncu (yeni ve kullanılmış malzeme, özmal / taşeron, paketleme, yükleme, boşaltma, yerleştirme ) hizmet çeşitliliği sunulacaktır.

Kırmızı ve Mavi hizmetlerde 6 liftvan ve katları, Turuncu hizmette ise kamyon adedi ücretlendirilecek hacim birimlerini belirler.

3. Ücretlendirmeye esas hizmetlerin tanımları aşağıdaki gibidir.

3.1. NAKLİYE

3.1.1. Nakliye/ Taşıma: Taşıtan ile Yüklenici arasında karşılıklı olarak belirlenen tarihte taşıtanın ev eşyalarının işbu sözleşme kapsamında belirlediği adresten Yüklenici tarafından araçta teslim alınarak, yine taşıtanın belirttiği adrese Yüklenici tarafından araçta teslim edilmesi hizmetidir. Taşınacak ev eşyalarının Yüklenici tarafından kararlaştırılan tarihten üç gün önce veya üç gün sonra teslim alınması veya teslim edilmesi sözleşmeye aykırılık sayılamaz. Doğrudan nakliye talebinde (depolamasız) kabul edilebilir en uzun süre (9) gündür.

Silah, mühimmat gibi patlayıcı maddeler ile akıcı ( Çamaşır suyu, sıvı deterjan vb) maddelerin nakliyesi yapılmaz. Taşıyanın bilgisi dışında yapılan taşımalarda çevreye ve araç içerisindeki malzemelere vereceği zarardan taşıtan sorumludur.

Çiçek, canlı hayvan taşınması yapılmaz.

3.2. YÜKLEME, BOŞALTMA

3.2.1. Yükleme: Taşıtan veya taşıyan tarafından tamamının eksiksiz olarak toplanmış, sökülmüş, paketlenmiş, ve ambalajlanmış olarak taşımaya hazır hale getirilmiş ev eşyalarının Yüklenici tarafından boşaltılacak adresten araca veya Lift Van'a yükleme hizmetidir.

3.2.2. Boşaltma: Taşıtanın eşyalarının, araçtan veya Lift Van'dan belirtilen adrese (ikametgahın içine) taşınması, yüklendiği şekilde (toplanmış, sökülmüş, paketlenmiş ve ambalajlanmış olarak) boşaltılması ve bırakılması hizmetidir.

3.3. PAKETLEME , YERLEŞTİRME

3.3.1. Bilgisayar, Televizyon, Müzik Seti, vb. elektronik cihazlar ile Çamaşır Makinesi (taşıtan tarafından tedariki halinde taşıma emniyet bağlantıları uygulanır), Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Fırın, Şofben , Avizeler vb. uzantılarını ve bağlantılarını oluşturan elektrik, doğalgaz, likit gaz, su tesisat işleri ile TV ve uydu anten sistemleri, perde kornişlerinin sökülmesi ve montajı vb. ihtisas gerektiren işlerin yapılması taşıtana aittir. Yukarıda belirtilen işlemlerin dışında kalan ve yapısı gereği uygun mobilyaların, sökülerek adı geçenlerle birlikte diğer tüm ev eşyalarının uygun ve özgün malzeme ile sarılması, ambalajlanarak taşımaya hazır hale getirilmesi ve taşınmayı müteakip paketlenmiş ev eşyalarının ambalajının açılarak ilgili kullanım mahalline getirilmesi ve sökülmüş mobilyaların uygun fiziki şartların bulunması halinde, (tesisat işleri hariç) montajının yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesi taşıyana aittir.

3.4. Depolama: Taşıtanın ev eşyalarının Lift Van içinde Yüklenici'ın bu maksat için belirleyeceği kapalı ortamlarda taşıtan ile karşılıklı mutabık kalınan süre boyunca muhafazası hizmetidir.

3.5. Yüklenici; şartları çerçevesinde, ücrete tabi depolama hizmetine ilişkin karar hakkını kendinde saklı tutar.

3.6. Yanıcı, patlayıcı (tüp, silah, mühimmat vb), akıcı (ç.suyu, deterjan vb.) ile her türlü gıda maddeleri, çiçek , ilaç gibi malzemeler depolanmaz.

4. Taşınacak ev eşyasının faturaya esas hacmi, fiili hacimdir. Fiili hacim tespiti; yüklemeyi müteakip taşıtan adına kapatılan Lift Van adedinin sayılması ve muhtemel artık eşya hacim toplamının ilavesiyle tespit edilir. ( Lift Van ölçüleri dış ölçüleri 220 cm x 115 cm x 220 cm , iç hacmi net 5.08 m3 tür.) Ücretlendirilecek hacmin tayininde Yüklenici kayıtları muteber kabul edilecektir. Lift Vansız taşımalarda yükleme yapılan araç adedi ve/veya cinsi esas alınır. Yerleştirme aşamasında zücaciye, süs eşyası, kişisel kullanıma mahsus aksesuar ve mutfak malzemesi ile yiyecekler koli veya paketinden çıkartılarak toplu bir şekilde ait olduğu kullanım mahallinde bırakılır.

5. SİGORTA

5.1. Nakliye Sorumluluk Sigortası : Yüklenici; taşıyacağı eşyaların tümüne işbu taşıma sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Eşya ve Sigorta Değer Listesini esas alarak taşıtana ilave bir ücret tahakkuk ettirmeden ve Yüklenici bu maksatlı genel sigorta poliçesi şart ve koşulları çerçevesinde Nakliye Sorumluluk Sigortası güvencesine dahil eder.

5.1. Nakliye Sorumluluk Sigortası : Yüklenici; taşıyacağı eşyaların tümüne işbu taşıma sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Eşya ve Sigorta Değer Listesini esas alarak taşıtana ilave bir ücret tahakkuk ettirmeden ve Yüklenici bu maksatlı genel sigorta poliçesi şart ve koşulları çerçevesinde Nakliye Sorumluluk Sigortası güvencesine dahil eder.

5.3. Bu sözleşme ile taşıması yapılacak olan ev eşyaları taşıtan tarafından Eşya ve Sigorta Değer Listesini nde belirttiği bedel üzerinden AXA OYAK Sigorta Şirketince sigorta kapsamına alınmıştır.

6. Taşıtan Yükleniciye, eşyanın taşınması için lüzumlu tüm belgeleri ve bilgileri vermeye mecburdur. Eşyanın uygun şekilde taşınması için gerekli bilgilerin verilmemesi ve/veya verilen bilgilerin uygun ya da yeterli olmaması hallerinde ortaya çıkabilecek her türlü zarar, hukuki ve cezai mesuliyet ile gecikmeden yalnızca taşıtan sorumludur.

7. Taşınılan veya boşaltılan evlerdeki ve bu evlere ait cümle giriş/çıkış mahalleri ile merdiven ve asansörlerdeki parke ve diğer yer kaplamaları, duvar kağıdı, duvar boyaları, kapı ve doğrama cila ve boyaları ile cam ve aynalarda meydana gelebilecek çizilme, bozulma, kirlenme ve kırılmalar ile benzeri her türlü uygunsuzluk halleri tutanakla tespit edilerek oluşabilecek maddi zarardan taşıyan sorumludur.Tutanakla tespiti yapılmayan her türlü maddi zarardan taşıyan sorumlu değildir.

8. Taşıtan veya taşıtanın yetkilendirdikleri kişiler ya da taşıtanın aile bireyleri yazılı olarak ya da faks ile kararlaştırılmış şartlara ve genel nakliye esaslarına aykırı ya da bunlara ilave olarak bir takım hizmet veya taleplerde bulunursa, Yüklenici bu talepleri kabul edip etmemekte tamamen serbest olduğu gibi kabulü halinde de bu taleplere bağlı olarak taşıma mesafesinin ya da taşıma süresinin uzamasına veya talep edilen ek hizmetin niteliğine göre kendi belirleyeceği bir ilave ücreti taşıtandan isteme hakkına sahiptir. Taşınacak eşyalardan özel niteliği beyan edilmemiş olan ve belirlenen yöntemlerle yükleme ve boşaltılması yapılamayan vinç, palanga ve başkaca özel tesisat donanım kullanılması gibi farklı bir hizmet zorunluluğu doğması durumunda kararlaştırılan ücretten ayrı olarak bu hizmetler sebebiyle yapılacak masraflar ile bu ilave hizmetlerin ücretleri de taşıtan tarafından Yüklenici ayrıca ödenecektir.

Eşyanın yükleme ve boşaltma adreslerinde eşyayı taşıyan vasıtanın giriş-çıkışlarının belli zamanlarda veya tamamen yasak edilmiş olması hallerinden doğacak zorunlu gecikmelerden Yüklenici sorumlu tutulamayacağı gibi bu gibi hallerden ötürü oluşacak ceza, bekleme ücreti, ve sair ek ücretler Yüklenici tarafından taşıtana ayrıca tahakkuk ettirilir.

9. Taşıtan, Yüklenici tarafından kendisine verilmiş ve işbu taşıma sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Eşya ve Sigorta Değer Listesi isimli matbu formu doldurmak ile yükümlüdür. Bu listede beyan edilmemiş ve kayda geçirilmemiş hiçbir eşyanın hasarı veya kaybından Yüklenici sorumlu değildir ve sorumlu da tutulamaz. Antika , tarihi eser ve manevi değeri yüksek eşya mutlak surette taşıma esnasında beyan edilmeli ve bu malzemenin gerçek durumları da ekspertiz raporları ile doğrulanmalıdır ve beyan edilen sigorta değeri ile örtüşmelidir. Beyan edilmeyen malzemelerin kayıp ve hasarından Taşıyan sorumlu tutulamaz.

10. Taşıtanın kendi imkanlarıyla paketlediği ve Yüklenici tarafından paketlenmiş olarak kabul olunan eşyalar ile taşıtanın yükleme, boşaltma ve yerleştirme işlemlerini kendi imkanlarıyla yaptığı eşyalar, All Risk Emtia Sigortası kapsamına alınmayacağı gibi bu tip eşyanın Eşya ve Sigorta Değer Listesinde kayıtlı olması halinde dahi hasar ve kaybından Yüklenici sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Taşıtanın talebi ile Yüklenici tarafından ücreti mukabil yaptırılmış All Risk Emtia Sigortasının bu halleri kapsamadığını taşıtan kabul ve beyan eder. Taşıtan, taşınan eşyalara kendi imkanlarıyla sigorta yaptırması halinde yaptıracağı ya da yaptırdığı sigortaların poliçelerine Yüklenici lehine Gayri kabili rücu hükmünü ilave ettirmekle yükümlüdür.Aksi halinde, taşıtan Yüklenici'nin karşılaşacağı her türlü zarar ve ödemeyi yasal faizi ile birlikte tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

11. Ödeme kredi kartı ile yapılacak ise taşıma öncesi kredi kart ödeme formu taşıtan tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir. Depo faturaları aylık olarak kesilir. Uzun süreli depolamalarda fatura adres değişiklikleri taşıyana bildirilmek zorundadır.

12.Taşıtan, hizmet bedelini en geç eşyaların kendisine teslimi esnasında, Yüklenici'ın 12. maddede belirtilen banka hesabına havale ederek dekontunu aynı gün Yüklenici'a veya Yüklenici yetkililerine ibraz edecektir. Taşıtan aksi halde Yüklenici nine tek taraflı olarak hizmet oluşturamama ve/veya hizmeti durdurma hakkının bulunduğu kabul ederek bu gibi hallerden doğabilecek tüm zarar ve kayıpların sorumluluğunun kendisinde bulunduğunu taahhüt ederek, Yüklenici aleyhinde hukuki takibat oluşturmayacağını beyan eder.

13. Yüklenici, eşyaların evden alınması için karşılıklı olarak belirlenen tarihten üç gün önce veya üç gün sonrasına kadar taşıma yapabilecektir. Mutabık kalınan taşıma tarihlerinde taraflardan birisinin taksiri nedeniyle taşıma icra edilmediğinde diğer tarafın lehine gecikilen gün başına 100.YTL: (Yüz) ceza uygulanacaktır.

14. Taşıtan; şehirlerarası taşımalarda taşınacak ev eşyası hacminin en az 3 (Üç) Lift Van (ev eşyası taşımaya mahsus paletli ahşap sandık) olarak kabul edileceğini ve ücretlendirmeye esas fiili hacim hesabının yüklemeyi müteakip Lift Van ların sayılması ile tespit edilerek kesinlik kazanacağını kabul eder. Taşıtan, Eşyasının bir veya daha fazla Lift Van'ı tam olarak doldurmaması hallerinde Lift Van hacminin tamamının metraja dahil edileceğini kabul etmektedir.

15. Taşıtan, taşıma bitiminde eşyalarının tamamını teslim ettiği gibi sağlam ve eksiksiz olarak teslim aldığına dair bir tesellüm belgesini imzalayacak ve Yüklenici tarafından temin edilecek anket formunu cevaplayacaktır. Hasarlı ya da eksik eşyaların varlığı halinde ise eşyaların Yüklenici tarafından teslim edilmesi anında bir tutanak ile saptanarak altının taraflarca imzalanması zorunludur. Tarafların herhangi birinin imzadan imtina etmesi durumunda bu keyfiyet de tutanağa geçirilecek ve tutanak şahitlere imzalatılacaktır. İmzalanan Teslim tutanağı haricinde daha sonradan herhangi bir hasar / kayıp kabul edilmeyecektir.

16. Taşıtan, işbu Taşıma Sözleşmesinden doğan ödemelerini belirlenen tarihlerde yapmadığı takdirde, Yüklenici bu sözleşme kapsamındaki bakiye her türlü alacağı için hukuki yollara baş vurma hakkına sahiptir. Gecikme söz konusu olduğunda ,KDV hariç aylık %3 (yüzde üç) net gecikme faizi uygulanacaktır.

17. Yüklenici'ın taşıma personeli ve sürücüsü, taşıtandan hiçbir biçimde bahşiş, yemek parası ve benzeri ücret talep edemez.

18. Taşıtan, hizmet sonrasında kullanılan paketleme malzemesini Yüklenici'a teslim etmekle yükümlüdür. Hiçbir biçimde alıkoyma ve satın alma hakkı yoktur. Aksi takdirde taşıtan, Yüklenici'nin paketleme malzemesi için tahakkuk ettireceği ilave bedeli ödemeyi kabul eder.

19. KDV ve (ihsas edilmesi halinde) benzeri nitelikteki ilave vergiler taşıtana aittir.

20. Taşıtanın taşımadan vazgeçmesi ancak protokolde belirlenen mücbir hallerde ve/veya taşıma tarihinden en geç 10 (on) gün önce bildirmesi şartıyla mümkündür.

21. Taşıtan ,talep formunda belirttiği varış noktasını değiştirmesi halinde oluşacak ilave maliyeti Yüklenici 'ye ödemeyi kabul eder.

22. Taşıma Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanununun nakliyeye ait hükümleri tatbik olunacaktır.

23. Taraflar arasında işbu sözleşme kapsamında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

24. Taşıtan, işbu taşıma sözleşmesi şartlarını sözleşme akdinden önce okuyup, anlayıp kabul etmek suretiyle imzaladığını kabul eder.